הזמינו היום מערכת תמהיל 

  ותתחילו לחסוך אנרגיה וכסף!

  • משחיקה חלקית של אבנית ישנה
  • מיצירת ציפוי פנימי בעובי פילם המגן מקורוזיה
  • משינוי מבנה התגבשות האבנית 
  • ממים חמים שחוממו מהשמש ולא מהחשמל / גז 
  • ממערכות פתוחות שהאבנית המפוררת נשטפת החוצה
  • ממערכות סגורות שנשארות נקיות לאורך זמן
  • מניצול אנרגית השמש לאורך שנים רבות

בתמהיל:
מתחייבים ומקיימים. נותנים אחריות. מבצעים בקרה.

           מסנן לכלוך מוצקים 50 מיקרון ללא סיליפוס

סלמנדר בתהליך אלקטרוליטי