אנו גאים להיות החברה היחידה המשווקת מוצרים לטיפול נכון באבנית, שעומדת החל
מינואר 2006 בדרישות התקן ת"י 5452 של מכון התקנים הישראלי, שהוא עדיין תקן
רשות ואינו חובה.


 ה"סלמנדר" מותאם לדרישות התקן של המוצרים, שבאים במגע עם מי שתיה.