• תמהיל בתערוכת אחזקה 2008 - COOL AIR 
    29/2/2008
  • עלון סביוני נתניה - אפריקה ישראל