הסלמנדר מותאם לדרישות התקן (ת"י)5452 למוצרים הבאים במגע עם מי שתיה
בתעודה מס' 8512250059 מיום 29 בינואר 2006.
ומזכה בנקודות בתקן לבניה ירוקה 5281 בסעיף חימום מים.
 


אנו מתחייבים:

 • המינרלים החשובים לבריאות סידן ומגנזיום, ישארו במים.
 • חיסכון בעלויות חימום (חשמל/דלק/גז) כתוצאה ממבנה האבנית השבירה.
 • בלאי יקטן ב - צנרת, גופי חימום, קולטי שמש ,אביזרי צנרת, ברזים, מכונות כביסה, מחליפי חום.
 • הצנרת המטופלת לא תיסתם מאבנית במשך שנים רבות.
 • על צנרת מגולוונת ועל אבנית קשה וישנה יווצר ציפוי דק של תחמוצת אבץ, המגן מקורוזיה.
 • המסנן יחסום לכלוך פיזי חול, מרחפים, מוצקים וחלקיקי חלודה, וישפר את צלילות ואיכות המים כמותאם לדרגת הסינון.
 • שכבת אבנית ראשונה דקה וקשה תשאר על הצנרת וגופי החימום, כשכבת מגן, 
  וכל אבנית נוספת תהיה פריכה ושבירה.
 • בקומקום תהיה אבנית פריכה ושבירה, שניתן לנקותה בקלות
  על ידי שטיפה במי ברז ללא אמצעים מיוחדים, למעט השכבה הראשונה הקשה.
  חתיכות האבנית הפריכות יעצרו ברישתית, שבקומקום ולא ירדו לכוס.
 • על גוף החימום / הפלנג' בדוד - תהיה אבנית בחתיכות / שברים,שניתן לנקותם בקלות וכך ניתן להמשיך ולהשתמש בגוף החימום, ולשמור על אורך חייו.
  רלוונטי לאבנית שהתגבשה אחרי התקנת הסלמנדר.
 • אבנית ישנה בצנרת תשחק חלקית.
 • תפעול -  ללא עלויות תחזוקה לסלמנדר ולמסנן **
 • הסלמנדר ישנה את מבנה התגבשות האבנית בתהליך אלקטרוליטי כך, שאבנית אחריו תהיה פריכה ושבירה, (בתצורה של ארגוניט/מחטים).
 • הסלמנדר עובד בכל תחום הספיקות, לכל קוטר בהתאמה.
 • המים ישארו מטופלים ללא מגבלת זמן או מרחק.
 • אחריות על הסלמנדר 6 שנים, על המסנן שנתיים, ועל ההתקנה שנה.
 • בשרות אקונומי האחריות מתמדת.
** למעט מערכות בקרה בציוד אוטומטי

_____________________________________________

במקומות שבהם יש זרימת מים
, הצנרת והאביזרים ישארו נקיים במשך שנים רבות.
במקומות בהם המים עומדים, ניתן יהיה לנהל את האבנית בקלות.
_____________________________________________


המלצות - בתנאי שמורכב סלמנדר מונע נזקי אבנית
* בקולטי שמש לבצע שטיפה שנתית.
דוד ישן - מומלץ לנקות לאחר כחצי שנה ממועד הרכבת הסלמנדר.
* כאשר יש מאיץ / חמם מהיר - מומלץ לפתוח את הפלנג' בדוד ולנקות
   אחת לשנה.
* כאשר אין מאיץ / חמם מהיר - מומלץ לפתוח את הפלנג' בדוד ולנקות 
  אחת לשלוש/ארבע שנים
* ניקוי הסלמנדר מומלץ בהתאם להוראות תמהיל לאחר כ- 6 שנים.

תנאים לקיום האמנה
* התקנת מערכות של תמהיל המרכז הישראלי להשבחת מים בע"מ.
* ביצוע ההתקנה על פי הוראות החברה/היצרן.
* התקנת הסלמנדר במי רשת שפירים/באיכות מי שתיה, ובטמפרטורת 
  הספקה עירונית.

אמנת שרות- קובץ להדפסה