לחקלאות

ללול, לרפת, לחממה, למשתלה, למזרונים לחים


המוצרים המתאימים לך:

 לקוחותינו מספרים...


"בחממה שברשותי מזרון לח לצינון...לאחר מספר שבועות החלה להצטבר אבנית על המזרון....
הרכבתי את מכשיר הסלמנדר ...המכשיר מנע הצטברות אבנית נוספת וגרם להעלמות אבנית קיימת במזרון....בעית האבנית נפתרה בהוצאה לא גדולה..." 
(יגאל אגוזי - פצאל )


"על 100 מתזים המשקים עציצי נוי בשיטת "פולסטורים" (השקיית ערפל)  בספיקות נמוכות ולא רציפות היה ידוע מראש שתצטבר אבנית על העלים...היה צורך בפתרון...הותקן סלמנדר  על קו "3/4 ....תופעת הדבקות האבנית כמעט נעלמה...האבנית על המתזים ניתנת לניקוי בקלות..." 
(עמיר שוהם, משתלת שוהם)


"בראש מערכת התזה, מעל עצי אפרסק, נבחנה היווצרות משקעים קשי תמס על פני העלים עם התנדפות המים...נמצאו עצים בהם הופחתה היווצרות אבניות על העלים שטופלו במים שעברו דרך מכשיר הסלמנדר "1/2...." 
(ד"ר בינימין אבידן, מנהל המחקר החקלאי, המכון למטעים)


"שימוש במערכות הסלמנדר במים המשמשים את המזרונים הלחים בלולים ובחממותחוסך את ההוצאות הגבוהות הכרוכות בניקוי והחלפת המזרונים...נמנעה סתימת המזרונים באבנית.."
(מתוך תצפיות בחוות הלולים,יוחנן שביט, קיבוץ רביבים)


דיווחים מהשטח בחקלאות

תצפיות במזרונים לחים מלולי קיבוץ רביבים

פצאל 

משתלת שוהם 

תצפית של מנהל המחקר החקלאי

תצפית בבית ערפל המחקר החלקאי

קיבוץ החותרים

משתלת קיבוץ עמיר