למוניציפאלי

אושר לראשונה ע"י רשות המים ובתמיכת התמ"ת פיילוט עירוני לטיפול נכון באבנית עם תאגיד המים יובלים באריאל.


המוצרים המתאימים לך:

סקיצה מוניציפאלית


 חיסכון מעבודת ה"סלמנדר"


 

חסכון כל שנה

סה"כ

סה"כ

כשברשותך דודים לחימום מים  בכמות של:

אנרגיה

אחזקה ישירה

חסכון כל שנה בש"ח

חסכון במשך

10 שנים בש"ח

40 יח'

23,021

14,400

37,421

374,220

150 יח'

86,328

54,000

140,328

1,403,280

350 יח'

201,432

126,000

228,032

2,280,320

* המחירים ב- ש"ח ואינם כוללים מע"מ

 • החסכון באנרגיה מחושב לפי:
  דוד חשמלי למשפחה דורש לחימום בממוצע לשנה 4,360 קילווט. 
  אבנית בעובי 6 מ"מ בלבד על גופי חימום גורמת לבזבוז של כ- 40%. אם בממוצע האבנית גבוהה מ- 6 מ"מ אז החסכון הצפוי גדול בהרבה.
 • החסכון בעלויות אחזקה מחושב לפי:
  מחיר שעת  עבודה לפי 60 ש"ח, 15% בלאי גופי חימום שמחירם 40 ש"ח ושעת עבודה, 12% בלאי דודים שמחירם 1,500 ש"ח ושלש שעות עבודה.
 • אם ברשותך מים רכים הינך מוזמן להוסיף חסכון של כ- 15% לפחות חסכון בעלויות ובאגרת מי ביוב.
 • בחשבון כללי הינך מגיע לעלויות שנתיות בעשרות אלפי ש"ח כל שנה.
 • לתשומת ליבך, לא נכלל בתחשיב החיסכון - בלאי ב: ברזים, צנרת, משאבות וכו', וכן שיפורי איכות שקשים למדידה.

דיווחים מהשטח

מצפה אביב 2000

מצפה אביב 2004

קיבוץ שפיים נובמבר 1999 

קיבוץ שפיים אוקטובר 2002 

כפר הנוער בן שמן נובמבר 1997

כפר הנוער בן שמן דצמבר 1999 

דודו בלכר מהנדס מים

מעקב רב שנתי לירידת בלאי קיבוץ ראש הנקרה 

עין חרוד מאוחד