חדשות

 


משרד התשתיות לביצוע מחקר השוואתי למדידת התייעלות אנרגטיתבהתאם להנחיות החדשות, על בעלי העסקים מסוג: בתי מלון, בריכות שחיה לרבות 

ג'קוזי, מקוואות טהרה ובתי אבות, מוטלת החובה להגיש למשרד הבריאות בתוך שישה 

חודשים מתאריך חידוש הרשיון "תכנית אחזקה", המתבססת על התקנות למניעת 

התפתחות חיידקי הליגיונלה במערכת המים החמים והקרים של העסק.


ערך ניסוי מעשי מבוקר לבחינת תוצאות עבודת הסלמנדר במניעת נזקי קורוזיה ואפילו

מניעתם בצנרת.ד"ר ניצן אייל מרכז מנהלת תו ירוק במכון התקנים אישר שלסלמנדר של תמהיל יש 

פוטנציאל ניכר לחיסכון באנרגיה,החל מה-29 בינואר 2006 הסלמנדר של תמהיל הוא היחיד המותאם לתקן הישראלי 

(ת"י) 5452 לפי תעודה מס' 8512250059תמהיל מתחייבת להגינות צרכנית ונמצאה ראויה לתו אמון הציבור